DANH SÁCH TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TẠI BANG ONTARIO, CANANDA

Khu vực miền trung Ontario/ Central Region:

 1. Dufferin-Peel Catholic District School Board (Học phí: $13,000)
 2. Durham Catholic District School Board (Tiểu học: $12,500, trung học: $13,750)
 3. Halton Catholic District School Board  (Tiểu học: $12,000, trung học: $13,000)
 4. Halton District School Board (Tiểu học: 13,000, trung học: $14,000)
 5. Peel District School Board ( Học phí: $14,000, homestay: $1,000)
 6. Toronto Catholic District School Board (Tiểu học: $12,000, trung học: $13,500, homestay: $900)
 7. Toronto District School Board (Tiểu học: $12,500, trung học: $14,000)
 8. York Region District School Board (Tiểu học: $12,500, trung học: $13,750, homestay: $900)

Khu vực phía đông Ontario/ Eastern Region

 1. Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board (Học phí: $12,500, homestay: $750 – 800)
 2. Catholic District School Board of Eastern Ontario (Tiểu học: $12,100, trung học: $12,900, homestay: $775)
 3. Limestone District School Board (Tiểu học: $11,700, trung học: $12,300, homestay: $750)
 4. Ottawa Catholic School Board (Tiểu học: $11,000, trung học: $12,000)
 5. Ottawa-Carleton District School Board (Học phí: $13,000, homestay: $10,685/ năm)
 6. Upper Canada District School Board (Học phí: $13,000, homestay: $900)

Khu vực đông bắc Ontario/ North-Eastern Region

 1. Hastings and Prince Edward District School Board ( Học phí: $12,600, homestay: $750)
 2. Near North District School Board ( Học phí: $13,000)

Khu vực bắc Ontario/ Northern Region

 1. Lakehead Public Schools (Tiểu học: $11,800/ năm, trung học: $12,500/ năm, homestay: $1,035)
 2. Rainbow District (Trung học: $12,500/ năm, Homestay: $850)
 3. Sudbury Catholic District School Board (Học phí: $12,500, Homestay: $725)

Khu vực phía nam Ontario/ Southern Region

 1. District School Board of Niagara (Tiểu học: $12,000, trung học: $13,000, homestay: $800)
 2. Hamilton Wentworth District School Board  (Tiểu học: $12,300, trung học: $13,300, homestay: $800 – 850)
 3. Niagara Catholic District School Board (Tiểu học: $12,000, trung học: $13,000, homestay: $750)
 4. Simcoe County District School Board (Học phí: $12,500, Homestay: $875)
 5. Upper Grand District School Board (Tiểu học: $12,000, trung học: $13,000)
 6. Waterloo Catholic District School Board (Tiểu học: $12,000, trung học: $13,900, homestay: $875)
 7. Waterloo Region District School Board  (Tiểu học: $15,800, trung học: $17,000)

Khu vực phía tây Ontario/ Western Region

 1. Avon Maitland District School Board (Tiểu học: $12,500, trung học: $12,800, homestay: $875)
 2. Bluewater District School Board (Học phí: $11,650)
 3. Greater Essex County District School Board (Tiểu học: $11,000, trung học: $12,000, homestay: $850)
 4. Huron-Perth Catholic District School Board (Tiểu học: $13,000, trung học: $14,000)
 5. Lambton Kent District School Board (Tiểu học: $11,480, trung học: $12,840, homestay: $850)
 6. London District Catholic School Board (Học phí: $13,750)
 7. Thames Valley District School Board (Tiểu học: $12,500, trung học: $13,800)
 8. Windsor-Essex Catholic District School Board (Trung học: $11,000, Homestay: $675)

Lưu ý:

 • Tiểu học: Lớp 1 – 8; Trung học: Lớp 9 – 12
 • Học phí áp dụng cho 1 năm học 10 tháng, với 8 môn học (2017 – 2018)
 • Ăn ở homestay 10 tháng/ năm (một số học khu không có dịch vụ homestay cho học sinh, phụ huynh có thể đăng ký qua canadahomestayinternational.comhoặc sắp xếp cho học sinh ở nhà người quen, bạn bè trong khu vực)
 • Nhập học: Tháng 9 và tháng 2 hàng năm (một số trường chỉ nhận học  sinh cho kỳ tháng 9)
 • Hạn nộp hồ sơ: Trước khai giảng từ 4 – 8 tháng
 • Một số trường có chương trình Tú tài quốc tế (IB) và chương trình nâng cao (AP)
 • Các học khu trên đều giảng dạy bằng tiếng Anh, có 5 học khu giảng dạy bằng tiếng Pháp (vui lòng liên hệ để biết thông tin về chương trình Pháp ngữ)

LIÊN HỆ INTERPASS và đăng ký để được tư vấn chi tiết.

Hotline 24/7: 090 450 9896