Danh sách các trường tại New Zealand

Danh sách các trường tại New Zealand

New Zealand có một nền giáo dục chất lượng Quốc Tế. Nơi đây mang lại cho sinh viên Quốc tế nhiều cơ hội học tập và dịch vụ hỗ trợ. Chương trình đào tạo đa dạng từ các khoá học nghề tại các trường cao đẳng nghề, các chương trình đại học, học viện công nghệ, các trường phổ thôngtrung học v.v… 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TẠI NEW ZEALAND

 1. Trường Trung học phổ thông
 2. 1. Maclean College
 3. Pakuranga College
 4. Mt Albert Grammar School
 5. Hutt Valley High School
 6. Nelson College
 7. 6. Trường Trung học Phổ thông Aotea (Aotea College)
 8. Trường Trung học Phổ thông Newlands (Newlands College)
 9. Trường Trung học Phổ thông Onslow (Onslow College)
 10. Trường Trung học Phổ thông Upper Hutt (Upper Hutt College)
 11. Mount Roskill Grammar School
 12. Trường trung học Auckland Grammar

>> Những trường THPT chất lượng tại thành phố Auckland, New Zealand

 1.  Trường Đại học
Đại học/ công lập  Websites 
 Aukland University www.aukland.ac.nz
 Aukland University of Technology www.aut.ac.nz
 Lincoln University www.lincoln.ac.nz
 Massey University (Wellington / Palmerston North) www.massey.ac.nz
 Victoria University of Wellington www.vuw.ac.nz
 Canterbury University www.canterbury.ac.nz
 University of Otago www.otago.ac.nz
 The University of Waikato www.waikato.ac.nz

III. Trường học viện

 Viện đào tạo/ công lập Websites
Bay of Plenty Polytechnic www.boppoly.ac.nz
Queen’s Academic Group http://queens.ac.nz/
CPIT www.cpit.ac.nz
Eastern Institute of Technology www.eit.ac.nz
Manukau Institute of Technology (MIT) www.manukau.ac.nz
Nelson Marlborough Institute of Technology (NMIT) www.nmit.ac.nz
North Tec www.nothland.ac.nz
Otago Polytechnic www.tekotago.ac.nz
Southern Institute of Technology www.sit.ac.nz
Unitec New Zealand www.unitec.ac.nz
UCOL (Universal College of Learning) www.ucol.ac.nz
Waiato Institute of Technology www.wintec.ac.nz
Waiariki Institute of Technology www.waiariki.ac.nz
Western Institute of Technology at Taranaki www.witt.ac.nz
Wellington Institute of Technology www.weltec.ac.nz
Whitireia Polytechnic www.whitireia.ac.nz
 Viện đào tạo/ tư thục Websites
Aukland Wise Institute www.awi.ac.nz
AIS ST Helens www.ais.ac.nz
Avonmore www.avonmore.ac.nz
Academic Colleges Group www.acg.ac.nz
Cornell Institute of Business & Technology www.cornellgroup.net
Computer Power www.computerpower.ac.nz
Christchurch International College www.cic.ac.nz
EDENZ Colleges www.edenz.ac.nz/
Eagle Flight Training www.aviationschool.co.nz
International College of Linguistics (ICL) www.icl.ac.nz
International Collefe of Auckland (ICA) www.ica.ac.nz
International Travell College of New Zealand (ITC) www.itc.co.nz
New Zealand School of Education (NZSE) www.nzse.ac.nz
Natcoll Design Technology (Wellington / Christchurch) www.natcoll.ac.nz
NSIA www.nsia.ac.nz
NZNIS www.nis.ac.nz
New Zealand Management Academies (NZMA) www.nzma.co.nz
Newton College of Business & Technology (NCBT) www.ncbt.ac.nz
Pacific International Hotel Management School (PIHMS) www.pihms.ac.nz
Queenstown Resort College www.queenstownresortcollege.com
Royal Business College (RBC) www.royalbusiness.ac.nz
The New Zealand School of Travel & Tourism (NZSTT) www.nzstt.com
UUNZ Institute of Business www.uunz.ac.nz
Taylors College www.taylorscollege.edu.au/
National Tertiary Education Consortium (NTEC) www.ntec.ac.nz

 

Học viện Crown www.crown.ac.nz/

 

LIÊN HỆ INTERPASS và đăng ký để được tư vấn chi tiết.

Hotline 24/7: 090 450 9896