Các trường trung học nội trú chất lượng cao tại Canada

Đây đều là những trường nội trú hàng đầu, có lịch sử thành lập từ 100 – 200 năm, chuẩn bị cho học sinh nhập học các trường đại học lớn tại Canada và khu vực Bắc Mỹ.

 

British Columbia

 1. Brentwood College School, Mill Bay ( Vancouver Island), lớp 9 – 12
 2. Queen Margaret’s School, Duncan ( Vancouver Island), lớp 6 – 12, nữ sinh
 3. Shawnigan Lake School, Shawnigan Lake ( Vancouver Island), lớp 8 – 12
 4. St. George’s School, Vancouver, 8 – 12, nam sinh
 5. St. Margaret’s School, Victoria ( Vancouver Island), lớp 7 – 12, nữ sinh
 6. St. Michaels University School, Victoria ( Vancouver Island), lớp 8 – 12

Ontario

 1. Albert College, ,Belleville, lớp 7 – 12
 2. Appleby College, Oakville, lớp 9 – 12
 3. Ashbury College, Ottawa, lớp 9 – 12
 4. The Bishop Strachan School, Toronto, lớp 7 – 12
 5. Branksome Hall, Toronto, lớp 7 – 12, nữ sinh
 6. Havergal College, Toronto, lớp 9 – 12, nữ sinh
 7. Lakefield College School, Lakefield, lớp 9 – 12
 8. Pickering College, Newmarket, lớp 7 – 12
 9. Ridley College, St.Catharines, lớp 5 – 12
 10. Rosseau Lake College, Rosseau, lớp 7 – 12
 11. St. Andrew’s College, Aurora, lớp 5 – 12, nam sinh
 12. Trafalgar Castle School, Whitby, lớp 7 – 12, nữ sinh
 13. Trinity College School, Port Hope, lớp 9 – 12
 14. Upper Canada College, Toronto, lớp 8 – 12, nam sinh

Manitoba

 1. Balmoral Hall School, Winnipeg, lớp 6 – 12, nữ sinh
 2. St. John’s-Ravenscourt School, Winnipeg, lớp 8 – 12

Quebec

 1. Stanstead College, Stanstead, lớp 7 – 12
 2. Bishop’s College School, Sherbrooke, lớp 7 – 12

Saskatchewan  

 1. Athol Murray College of Notre Dame, Wilcox, lớp 9 – 12

Nova Scotia

 1. King’s-Edgehill School, Windsor, lớp 6 – 12

New Brunswick  

 1. Rothesay Netherwood School, ngoại ô Saint John, lớp 6 – 12

  

* Học phí + ăn ở nội trú: Từ C$55,000 – 65,000/ năm
* Hỗ trợ tài chính (Need – based Aid): Từ 30 – 50%
* Học bổng ( Merit Scholarship): Từ C$1,000 – 10,000/ năm

  

LIÊN HỆ INTERPASS và đăng ký để được tư vấn chi tiết.

Hotline 24/7: 090 450 9896